Statistics

Total Visits

Views
Актуальність пʼєс Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти» та Карела Чапека «Мати» 2708
Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про Михайла Томчанія) 1526
Політологія 1434
Джерела з історії раннього Нового часу 1218
Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури 1019
Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 983
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 928
Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму 779
500-й (вантаж 500) 671
Моделювання арт-простору у бібліотечному середовищі вищого навчального закладу як засіб формування високодуховної та моральної особистості 648