Statistics

Total Visits

Views
Актуальність пʼєс Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти» та Карела Чапека «Мати» 2519
Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про Михайла Томчанія) 1512
Політологія 1335
Джерела з історії раннього Нового часу 1049
Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури 961
Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 939
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 791
Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму 659
Моделювання арт-простору у бібліотечному середовищі вищого навчального закладу як засіб формування високодуховної та моральної особистості 605
Причини й характер п’ятої російсько-української війни (вітчизняної війни 2014 - ? рр.) 593